Om meg

Jeg er født i 1977 og har over 20 års erfaring fra anleggsbransjen.

Jeg startet som grunnarbeider og maskinfører hos mindre entreprenører, dette var en fin og lærerik inngang til anleggsbransjen. Dette var en periode med mange mindre, men utfordrende prosjekter som har gitt meg et godt grunnlag for løsningsorientering senere.
Etter hvert som jeg startet i større firmaer så fikk jeg bredere erfaring med middels store og større prosjekter. Selv om det også her var små private jobber, så ble tyngden etter hvert opp mot større utbyggere og offentlige byggherrer.

Fra høsten 2010 jobbet jeg som driftsleder/anleggsleder, jeg fikk også her være med å drifte forskjellige type anlegg, med hovedtyngde på VA.

Fra 2011 til 2015 utdannet jeg meg til fagskoleingeniør med anleggsfag som fordypning, dette gjennomførte jeg nettbasert på deltid parallelt med full jobb. Dette gav meg en bedre forståelse av teorien rundt det praktiske faget, og større tyngde på prosjektering.

Fra januar 2018 var jeg prosjektleder på byggherre siden, her fikk jeg mulighet til å styre prosjekter fra forprosjekt til ferdig gjennomført utførsel. Her fikk jeg god erfaring med oppfølging av alle sider i prosjektene.

Dette var en kort gjennomgang av yrkeserfaringen min.

Under er en liste over type anlegg jeg har erfaring fra, referanse prosjekter kommer igjen under erfaring.

Forskjellige typer anlegg som jeg har vært involvert i:

  • Vann- og avløpsprosjekter fra rehabilitering av private stikkledninger til hovedledninger på 2400mm
  • Mindre samferdselsprosjekter
  • Etablering av komplett infrastruktur til utbyggingsområder
  • Grunnarbeid for tomter fra eneboligtomter til industribygg
  • Idrettsanlegg
  • Fjellsikring og tunnelprosjekter


Hjem