Tjenester jeg kan tilby

Jeg kan tilby

 • Prosjektering av mindre avløpsanlegg, private avløpsanlegg.
 • Praktisk rådgivning i forhold til prosjektering og kvalitetssikring av VA-anlegg.
 • Jeg gir også praktisk støtte, veiledning og kompetanseutviklig ute på prosjekter.
 • Jeg har god kompetanse og erfaring innen prosjektledelse på Byggherrresiden og på Entreprenørsiden

Prosjektering av mindre avløppsanlegg

 • Uavhengig prosjektering av mindre avløpsanlegg inntil 50PE/10 eneboliger
 • Offentlige søknader i forbindelse med etablering av mindre avløpsanlegg
 • Kan bistå i gjennomførings prosessen ved bygging av anlegg 

Prosjekteringsstøtte på VA

 • Rådgivning på gjennomføringsmetoder og tekniske løsninger basert på egne erfaringer.
  Jeg har direkte erfaring fra både konvensjonelle grøfter med graving og NoDig prosjekter, samt kombiløsninger. Har drevet prosjekter i massetyper fra kvikkleire til fjell av forskjellig sammensetning. Plassering har hovedsakelig vært i tettbebyggelse og bystrøk.
 • Rådgivning på beskrivelse/masseoppsett.
  Jeg har erfaring fra drift av kontrakter fra både entreprenørsiden og byggherresiden.
 • Kan også bistå med KS på tegningsgrunnlag og beskrivelse.

Prosjektstyringsstøtte

 • Prosjektledelse; byggherre, og eventuelt rådgivning ved uforutsette utfordringer.
  Jeg har erfaring fra ledelse av prosjekt fra forprosjekt til ferdig utført. Her inngår økonomistyring, KS av de forskjellige delene, anskaffelse, kontraktstyring, oppfølging av gjennomføring sammen med byggeleder.
 • Anleggsledelse; utførende, her har jeg erfaring fra drift av produksjon, KS, HMS og økonomi.
 • Byggeledelse; byggherre, her har jeg erfaring fra oppfølging av gjennomføring, KS, HMS og økonomi

Gjennomføringsstøtte

 • Rådgivning på praktisk gjennomføring, støtte til tekniske løsninger.
  Jeg har erfaring fra tiden som anleggsrørlegger/driftsleder med forskjellige grøftesikringer og grøfteavstivninger.
  Jeg har erfaring med plassbygging av kummer med forskaling, armering og støpning.
 • Jeg kan bistå med praktisk støtte/rettledning ved behov.


Hjem