Referanser

Vann- og avløp-prosjekter fra rehabilitering av private stikkledninger til hovedledninger på 2400mm:

 • Rehabilitering VA Nadderudlia for Bærum kommune – Anleggsrørlegger Topaas og Haug AS,
 • Rehabilitering VA Krigsskolen Linnerud/Oslo – Anleggsrørlegger Topaas og Haug AS
 • Rehabilitering VA for VAV-Oslo kommune, Østerli Terrasse, Bjørn Slettveien, Vestveien, Borgenveien,
  Omlegging for VAV-Oslo kommune Drammensveien/Vækerø – Anleggsrørlegger Marthinsen & Duvholt AS
 • Nyetablering VA Alf B
 • jerckes vei, Oslo –Anleggsrørlegger Marthinsen & Duvholt AS
 • Ny etablering og klar gjøring for utbygging Øverland gård, Bærum – Anleggsrørlegger Marthinsen & Duvholt AS
 • Rehabilitering VA og etablering fjernvarme Alexander Kiellands gate, Skedsmo kommune – Anleggsrørlegger/Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS
 • Rehabilitering VA Samlevegen, Sørum kommune – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS
 • Midgardsormen Del G. VAV-Oslo kommune – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS
 • Nyetablering/Oppdimensjonering Vann, Rehabilitering avløp Disen-Voldsløkka for VAV-Oslo kommune – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS
 • Rehabilitering og nyetablering pumpestasjoner og VA i forbindelse med dette Volla, Skedsmo kommune – Driftsleder støtte Marthinsen & Duvholt AS
 • Ny etablering og rehabilitering VA nytt HK Jotun Sandefjord, Jotun AS – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS

Prosjekter som prosjektleder hos Vann- og avløpsetaten Oslo kommune,
Forprosjekt og gjennomføring grave jobber:

 • Forprosjekt overløp Lj61PR og Lj71; Separering av SP, OV og oppdimensjonering av vann 2074m anlegg fordelt på 3 veier.
 • Toppåsveien 33-69; Detaljprosjektering, anskaffelse og gjennomføring, 580m
 • Høydalsveien-Sponstuveien 9; Detaljprosjektering, anskaffelse og gjennomføring, med tilført fra annet prosjekt totalt 490m
 • Revidering forprosjekt Overløp Lj61PR og Lj71; Revidering av 1130m av opprinnelig forprosjekt for å søke om utvidet ramme så det kan samles til en jobb.

  Innvendigrehabilitering av avløpfelles med strømpe:

 • Prinsdalen; Sluttført gjennomføring 5054m
 • Munkerud; Detaljprosjektert, anskaffet og gjennomført, 5629m
 • Prinsdalsbekken; Detaljprosjektert, anskaffet og gjennomført, 1100m dim 450mm-700mm

  Mindre gravejobber:

 • Kastellet; Detaljprosjektert, gjennomført på rammeavtale, 31m kryssing av Ekebergveien med 2 stk kummer
 • Treskeveien; Detaljprosjektert, gjennomført på rammeavtale, 140m oppdimensjonering av vann.
 • Ullernveien-Bekkefaret; Detaljprosjektert, gjennomført med intern anleggsdivisjon, (100m) utblokking vann, strømpe rehabilitering OV og SP. I tillegg sprengt ned 9m for styrt boring inn til trikkespor (15m) og trekking av nye PE (40m) under sporet i gammel vannledning for sammen kobling med nytt anlegg. Totalt 140m

  Samspills prosjekt:

 • Kirkeveien 173 – Ullevål sykehus; Rehabilitering/oppdimensjonering av vannledning med NoDig metode. 675m.

Mindre samferdselsprosjekter:

 • Rehabilitering, utvidelse og ny etablering G/S veier for Bærum kommune – Som grunnarbeider for Topaas og Haug AS
 • Reetablering Alexander Kiellandsgate i Lillestrøm etter rehab VA og fjernvarme – Driftsleder for Marthinsen & Duvholt AS
 • Ferdig stilling av miljøgate Lørenfallet – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS
 • Rehabilitering å utvidelse tekniskrom nordgående fil Nordbytunellen – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS

Etablering av komplett infrastruktur til utbyggingsområder:

 • Komplett infrastruktur til første etappe Løvbergsmoen i Elverum – Grunnarbeider M.Ottershagen og Sønn AS
 • Komplett infrastruktur til Trulserudmarka i Lommedalen – Grunnarbeider Topaas og Haug AS

Grunnarbeid for tomter fra eneboligtomter til industribygg:

 • Enebolig Løten, Rekkehus Løvbergsmoen, Fjøs Løten, Fjøs Elverum – Grunnarbeider/maskinfører M.Ottershagen og Sønn AS
 • Enebolig tomter Trulserudmarka, Tess bygg på Rud – Grunnarbeider/Bas Topaas og Haug AS
 • Nytt HK Jotun Sandefjord, Jotun AS – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS

Idrettsanlegg:

 • Nyetablering av kunstgressbaner og ombygging av eksisterende på Korsvold/Oslo, Nordre Åsen idrettspark/Oslo, Ullern idrettsplass/Oslo, Linnerud banen/Oslo, Rud/Bærum, Lommedalen/Bærum og Vinterbro/Ås. – Bas/Grunnarbeider Topaas og Haug AS

Fjellsikring og tunnelprosjekter:

 • Nytt HK Jotun Sandefjord, Jotun AS – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS
 • Rehabilitering og utvidelse tekniskrom nordgående fil Nordbytunnelen – Driftsleder Marthinsen & Duvholt AS
 • Vedlikeholdssikring av VA tunneler, fjellhaller og fjellskjæringer som prosjektleder for Vann- og avløpsetaten Oslo kommune:
 • Sikring av fjellet i diverse tunneler, alt fra tunneler på 40 meter til tunneler på 2-3km. Alt fra kun spett-rensk i noen tunneler til store mengder med bolting og betongjobb for sikring i andre tunneler.
 • Fjellsikring av noen skjæringer i forbindelse med tunneler og dammer.
 • Sikring av større fjellhaller.
 • Sikring med Gjertsen-duker for å ha kontroll på drypp fra heng, og etablering av tørre rom i rå tunnel.


Hjem